تهیه و تامین 27000تن کود اوره استان اصفهان در پنج ماهه سال99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و پیگیری های به عمل آمده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توانسته ایم 27000 تن از سهمیه کود اوره مورد نیاز استان اصفهان را در پنج ماهه ابتدای سال 99 تهیه و تامین نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید