تأمین و توزیع 30 تن کود سولفان در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 30 تن کود کشاورزی از نوع سولفان درشهرستان بابل در5 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفان  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایتان مازندران از طریق 3کارگزار توزیع کودتحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان بابل  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید