تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای دهقاید از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان درشهریور ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید