تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر بردستان از توابع بخش مرکزی شهرستان دیر در شهریور ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید