جلسه مشترک مدیریت مجتمع با نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

ضمن بازدید نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و نماینده سازمان محیط زیست استان البرز از انبارهای مجتمع ، جلسه ای با حضور مدیرو معاون بازرگانی مجتمع و نمایندگان سازمانهای فوق الذکر، بمنظور آشنائی با فعالیتها و عملکرد مجتمع شیمیائی آبیک در روز دوشنبه 17 شهریورماه99  در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید