تعیین قیمت کارشناسی

درخواست کارشناس رسمی برای تعیین قیمت از کانون کارشناسان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از درخواست کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین قیمت خبر داد. هزار جریبی افزود: با عنایت به صدور مجوز فروش 1080 لیتر بذر مال روی(زینک پاور) با اخذ نظریه کارشناس رسمی، طی مکاتبه ای با کانون کارشناسان استان درخواست اعزام کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین قیمت گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید