شهرستان نهاوند استان همدان

ارسال کود شیمیایی ازته به شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت امروز چهارشنبه نوزدهم شهریورماه سالجاری مقدار 25 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری آقای یاسر رستمی و 25 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری تعاونی تولید نویدگل از کارگزاران شهرستان نهاوند استان همدان ارسال شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان نهاوند در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید