برنامه تولید و تدارک 700 تن بذر شلتوک برنج در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برنامه تولید و تدارک 700 تن بذر شلتوک برنج در استان مازندران برای سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی درگفتگویی با اعلام این خبر گفت : بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسط دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی و کمیته بذر استان مازندران شرکت خدمات حمایتی مازندران موظف به تولید و تدارک 700 تن بذر شلتوک برنج از ارقام شیرودی، فجر و ندا شد که بر اساس آن کار قرارداد با پیمانکاران برتر تولیدکننده برنج شلتوک برنج به تعداد 14 نفر در سطح استان مازندران منعقد و بازدید های فنی دوره ای مشترک توسط کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و مرکز تحقیقات کشاورزی استان در مراحل کاشت وداشت به طور کامل همراه با ترویج یافته های نوین در زمینه به زراعی برنج به کشاورزان پیمانکار جهت تولید بذر مرغوب صورت گرفت. وی افزود در حال حاضر مرحله برداشت شلتوک های بذری برنج از پیمانکاران طرف قرارداد آغاز شده است،که بعد ازآن مراحل ذخیره سازی، ضدعفونی و بوجاری وکیسه گیری و در نهایت توزیع در بین کشاورزان برای کشت در سال زراعی 95-94 آغاز خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید