برگزاری نشستی با مدیریت شهرستان سرابله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در تاریخ 99/6/17 با مدیریت شهرستان سرابله جهت تامین و توزیع کود مورد نیاز شهرستان جلسه هماهنگی داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید