تأمین اعتبار 240 میلیون ریالی کرایه حمل آزاد کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به حمل کود از مبادی کشور به انبار سازمانی و انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در سالجاری، مبلغ بیش از 240 میلیون ریال بابت کرایه حمل آزاد از مبدأ عسلویه جهت حمل 100 تن کود شیمیایی از طریق امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین اعتبار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید