رونمایی سامانه هوشمند اتوماسیون کارگزاران

تبیین و بررسی سامانه هوشمند اتوماسیون کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در محل دفتر مدیریت توسعه بازرگانی وجانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ،جلسه ای  بمنظور  تبیین و بررسی سامانه هوشمند اتوماسیون کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در محل دفتر  مدیریت توسعه بازرگانی وجانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  با عنایت به تاکید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان مبنی بر شفاف سازی مدیریت توزیع کود شیمیایی و توزیع از طریق این سامانه که منبعد صورت خواهد گرفت، برگزار شد.  هزار جریبی تصریح کرد: این فرآیند از خرید  توسط کارگزار تا تحویل به  مصرف کننده قابل  رویت توسط کاربران  من جمله  رئیس محترم  سازمان  جهاد  کشاورزی  استان ،معاونت  بهبود  تولیدات  گیا هی   سازمان جهاد کشاورزی  ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  ها و دستگاههای  ذیربط می باشد.ودر آینده نزدیک  نیزکاربران نظارتی توسط سازمان جهاد کشاورزی  استان و شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی معرفی خواهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید