بازدید

بازدید مدیریت از انبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مدیریت محترم شعبه اردبیل جناب مهندس مسافر به همراه حراست جناب خدایی از کود های وارده به انبار سازمانی شرکت بازدید کردند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید