تأمین کود برای 25000 هکتار مزارع شبدر در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مازندران از تأمین و توزیع  کودهای کشاورزی  پر مصرف  مورد نیاز برای  25000 هکتار از  مزارع شبدر در استان مازندران خبر داد .

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده برای مزارع شبدر  شامل کودهای  ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید