جایگاه کشاورزی استان

جایگاه کشاورزی استان گلستان در کشور با دارا بودن رتبه های برتر کشوری در پانزده نوع از محصولات استراتژیک یا مهم، قابل تبیین است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، به نقل از مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان،جایگاه کشاورزی استان گلستان در کشور با دارا بودن رتبه های برتر کشوری در پانزده نوع از محصولات استراتژیک یا مهم، قابل تبیین است که از جمله آنها می توان، تولید دانه های روغنی کلزا، سویا، آفتابگردان رتبه اول کشور، تولید گندم و گوشت مرغ رتبه دوم کشور و تولید پنبه و شلتوک رتبه سوم کشور را نام برد.در سال زراعی ٩٢-٩١ میزان تولید محصولات کشاورزی استان گلستان ٣/١ میلیون تن بوده است و این تولیدات در سال زراعی ٩٩-٩٨ با رشد ۶٨ درصدی به ۵/٢ میلیون تن رسیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید