بازدید کارگزاری گالیکش

بازدید دوره ای از کارگزاری های کود شهرستان گالیکش گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حخمایتی کشاورزی استان گلستان

حمیدهزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان  با اعلام این خبر گفت: به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران ، بازدیدی از و وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان گالیکش به عمل آمد؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، نمونه برداری از کودهای تحویلی ، ذخیره سازی ، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت؛ همچنین کودهای خارج از سبد موجود در انبارها صورت بردای و صورتجلسه گردید.5 کارگزاری در گالیکش کار توزیع کود را انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید