توزیع کود گوگردی

توزیع کود های گوگردی برای خاک های آهکی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان ،برای خاک های آهکی استان  مناسب ترین کود که با استفاده از گوگرد، بنتونیت به صورت گرانوله با نام تجاری گوگرد آلی گرانوله تهیه شده است می باشد کشاورزان برای تهیه این کود می توانند در سبد کودی غیریارانه ای شرکت در سطح کارگزاری های شرکت مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید