تهیه و تامین 800تن کود اوره در شهرستان تیران و کرون استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درپنج ماهه سال 99 توانسته ایم 800جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان تیران و کرون را توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید