جلسه برنامه ریزی سایت الگویی

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای سایت های الگویی برای کشت پائیزه با محوریت کاشت گندم و جو در دفتر مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان؛ جلسه برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای سایت  های الگویی با محوریت کشت محصولات   پائیزه در دفتر مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی با حضور  مدیریت  و کارشناسان زراعت و حفظ نباتات  وهماهنگی  ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، جمعی از  محققین و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان(  بخش تحقیقات آب و خاک  و اصلاح،تهیه ،نهال  و بذر) ونماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار شد. در این جلسه  برش شهرستانی  طرح و سایت الگویی  برای شهرستانها تبیین و تعریف شده بود بحث و تبادل نظر شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید