تامین و تدارک سم

ارسال ماده همراه NP85

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

در راستای انجام تعهدات قرارداد NP85 شرکت نوین شیمی پارس، ماده همراه NP875 جهت تامین سموم مورد نیاز مجتمع شیمیایی آبیک ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید