تامین کود برای مزارع ذرت استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای مزارع جو در استان سمنان خبر داد

مهندس افضلی ضمن بیان این مطلب افزود:

کود های کشاورزی تامین شده برای مزارع جو شامل کودهای ازته، فسفاتهو پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید