تأمین کود برای مجتمع بزرگ دشت ناز در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مازندران  از  تأمین و   توزیع  کودهای کشاورزی   پر مصرف  مورد نیاز برای مجتمع بزرگ  زراعی دشت ناز استان مازندران خبر داد .

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسظ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع  مجتمع بزرگ زراعی دشت ناز شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید