تأمین کود برای 4500 هکتار مزارع شبدر در مرکز مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  ازتأمین و  توزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز 4500 هکتار از مزارع شبدر در شهرستان ساری به عنوان مرکز استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام به این مطلب افزود:

کودهای  کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای کشت شبدر  شامل کودهای ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید