اتصال به سامانه مکاتبات شبکه دولت استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با پیگیری های بعمل آمده و بمنظور تبادل مکاتبات با دستگاه های استان از طریق سامانه مکاتبات شبکه دولت استان قم، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به سامانه مذکور متصل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید