بازدید کارگزاری رامیان

بازدید از کارگزاری های کود در شهرستان رامیان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از بازدید از کارگزاری های  شهرستان رامیان خبرداد در این بازدیدبرای بررسی موارد ذیل انجام گرفت:

وضعیت ثبت کودی در گواهی بهره برداران کشاورزی-

وضعیت گزارشات آماری و موجودی کود در کارگزاری ها-

بررسی لیست کود و تماس با برخی از آنها، جهت اطلاع از میزان کود و نحوه دریافت آن-

وضعیت ثبت بهره برداران در سامانه  هوشمند شرکت خدمات حمایتی -

اختصاص دادن کاربر مستقر در کارگزاری ها برای ثبت بهره برداران در سامانه هوشمند-

نصب بنر قیمت روز ، انواع کود ها در کارگزاری ها-

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید