بازدید از کارگزاری کلاله

بازدید گروه پایش ازوضعیت انبار کارگزاری های شهرستان کلاله در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر گفت: بازدیدی توسط  گروه پایش کودی این  شرکت  ازوضعیت انبار کارگزاری های شهرستان کلاله به عمل آمد ؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت   راستی  آزمایی  اطلاعات  ارائه شده  توسط سیستم هوشمند  و کنترل و نظارت بر توزیع  کود های  یارانه ای درقالب دستورالعمل ابلاغی صورت گرفته است و مطابق دستور العمل فرم های ضمیمه پایش و کنترل صورت گرفته به صورت مجزا گزارشات آن تنظیم و صورتجلسه گردید10کارگزاری در شهرستان کلاله کار توزیع کود را انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید