تأمین کود برای مزارع ترویجی و آموزشی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مازندران  از  تأمین و توزیع  کودهای کشاورزی   پر مصرف  مورد نیاز برای مزارع ترویجی و آموزشی  استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع آموزشی و ترویجی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید