انجام آزمون آب و خاک

انجام آزمون خاک و ثبت سفارش از کارگزاری ها و سامانه1559 باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان با بیان  مطلب گفت :بهترین زمان برای انجام آزمون خاک اول بهار و اواخر پاییز است. در این زمان ها فعالیت و کارها در فضای سبز نسبتاً کم است و نتایج می تواند برای کوددهی پاییزه یا بهاره مورد استفاده قرار گیرد. آزمون پاییزه امکان کاربرد کود را همراه با زیر و رو کردن خاک در پاییز یا زمستان فراهم می سازد . ولیکن آزمایش بهاره وضعیت تغذیه ای را خصوصاً در مورد نیتروژن بهتر نشان می دهد.فرایند آزمایش خاک و خریدن کود و دادن آن به زمین حدود ۲ تا ۳ هفته به طول می انجامد. آزمایش خاک در فصل رشد به منظور کمک به تشخیص مشکلات رشد گیاه می تواند صورت پذیرد تا به رفع مشکل در همان فصل رشد کمک نماید. نمونه گیری از بافت گیاه نیز می تواند به تشخیص دقیق تر کمک نماید. هزار جریبی به کشاورزان توصیه نمود: برای انجام آزمون خاک با کارشناسان  مدیریت های جهاد کشاورزی مشورت نمایند و جهت ثبت سفارش نیز می توانند به کارگزاری های این شرکت در سطح استان مراجعه و سامانه1559 باشگاه کشاورزان تماس  حاصل فرمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید