تأمین کود برای 7000 هکتار مزارع برنج در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیریت شرکت   خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  از  تأمین و   توزیع  کودهای کشاورزی   پر مصرف  مورد نیاز برای7000 هکتار از مزارع برنج  در  شهرستان قائم شهر استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع برنج  شامل کود های ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید