مراقبت و نگهدری نهال

مراقبت و نگهداری از سطع نهال های کشت در انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،سال گذشته در روز درختکاری برنامه ریزی خوبی برای کشت نهال در انبار سازمانی گرگان توسط  کارشناسان بخش فنی این شرکت رقم خورد .140 اصله  نهال  غرس شد که این غرس در داخل محدوده اراضی که مورد استفاده قرار نگرفته اند انجام شد و هزار جریبی تاکید کرد:  تیم  فنی این شرکت در سال جدید در حال مراقبت و نگهداری از نهال های غرس شده می باشند.مراقبت های  لازم   سطح نهال های کشت شده ازنظر پاک سازی  علف های هرز که می تواند روی کمیت و کیفیت نهال تاثیر منفی می گذارد. وی  همچنین با تو.جه به صرفه جویی از مصرف آب ، آبیاری نیز بصورت سیستم آبیاری قطره ای نوار تیپ برای نهال های غرس شده انجام می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید