تخصیص 500 تن کود اوره به البرز از مبداء بندر امام(ره)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از  تخصیص500 تن کود اوره از مبداء بندر امام به البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تامین کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1399 میزان 500 تن کود اوره از مبداء بندر امام(ره) به مقصد اسـتان البرز تخصـیص داده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید