نخستین محصول پسته شمال آذربایجانغربی برداشت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

در چند سال گذشته کاشت درخت پسته در آذربایجانغربی مورد توجه قرار گرفته و حتی بخشی از حاشیه آبریز دریاچه ارومیه نیز به این امر اختصاص یافته است. در این فرآیند از باغ پسته هشت هکتاری زیر کشت این محصول در پلدشت یکی از شهرستانهای استان آذربایجانغربی یک تن پسته برداشت شد. درخت پسته در مقایسه با سایر درختان باغی ۳۰ درصد آب کمتری نیاز دارد و می تواند در کاهش مصرف آب کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید