رونمایی نرم افزارجدید توزیع نهاده های کشاورزی

رونمایی نرم افزار جدید هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی( سامانه اتوماسیون کارگزاران) در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان  با اعلام این خبرگفت:  فرِآیند نرم افزار  جدید هوشمند توزیع  نهاده های کشاورزی( سامانه اتوماسیون کارگزاران) در  روز چهار شنبه مورخ 99/6/26 در جلسه  شورای هماهنگی  مدیران  باحضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان  به منظور شفاف سازی مدیریت توزیع کود و نهاده های کشاورزی رونمایی شد   در ادامه افزود: این سامانه تحت وب بوده و از خرید  توسط کارگزار تا تحویل به  مصرف کننده قابل  رویت توسط کاربران  می باشدودر آینده نزدیک  نیزکاربران نظارتی توسط سازمان جهاد کشاورزی  استان و شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی معرفی خواهندشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید