عملیات نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل

نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل تخلیه شده در انبار سازمانی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از عملیات نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل  ارسالی از مبداء بندر عباس کشتی واننانگ استار که در انبار سازمانی این شرکت تخلیه شده خبر داد .

آقای مهندس محمد شهیاد افزود:  نمونه برداری از مقدار حدود 400 تن کود سوپر فسفات تریپل
وارداتی با شماره ثبت کودی 68735 که  در انبار مرکزی سنندج تخلیه شده به تعداد 2 نمونه پلمپ شده  انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در کرج ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید