تامین کودکوجه کاران سطح استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران کودموردنیازکوجه کاران سطح استان تامین وزطریق کارگزاران تحت پوشش شرکت دراختیار بهره برداران قرارگرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید