تخلیه 200 تن کود سولفات پتاسیم تولید داخل در البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخلیه 200 تن کود سولفات پتاسیم تولید داخل در انبار سازمانی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان بر اسـاس سـهمیه سـال  1399 و با عنایت به تخصیص کود سولفات پتاسیم تولید داخل از محل واحد تولیدی میهن زاج، میزان 200 تن کود مذکور از مبداء ارسال و در انبار سازمانی تخلیه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید