تأمین کود برای 4100 هکتار مزارع کلزا در نکاء

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 4100  هکتار از مزارع کلزادر در شهرستان نکاء  استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده برای مزارع کلزا در  مازندران شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه خواهند بود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید