تأمین ۲۴ تن کود شیمیایی اوره در شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۴ تن کود شیمیایی اوره در شهر اهرم بخش مرکزی شهرستان تنگستان در شهریور ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید