تشکیل ستاد کود استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

در این جلسه آقای ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از تامین و تدارک کود پائیزه استان خبر داد . وی افزود با پیش بینی های انجام شده برای کشت پائیزه کود اوره و فسفات و پتاس به مقدار کافی تامین و تدارک شده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید