تامین وتوزیع کودرشهرستان روانسراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار515تن انواع کود شیمیایی جهت بهره برداران شهرستان روانسر تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید