شهرستان فامنین استان همدان

حمل و ارسال 685 تن انواع کود شیمیایی در شهریورماه به شهرستان فامنین استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 685 تن انواع کود شیمیایی شامل 675 تن ازته، 5 تن فسفاته و 5 تن پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهریورماه سالجاری برای شهرستان فامنین ارسال شده است تا برای کشت های پائیزه شهرستان در اختیار کشاورزان قرار داده شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید