آغاز عملیات بوجاری بذر شلتوک برنج در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا ن از آغاز عملیات بوجاری بذر شلتوک برنج در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی  با اعلام این خبر گفت :

براساس برنامه ریزی انجام شده تاکنون حدود 300تن انواع بذور شلتوک برنج خریداری شده از پیمانکاران تولید بذر  برنج شلتوک به سایت بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در شهرستان قائم شهر حمل گردید که پس از انجام فرآیند بوجاری ، ضدعفونی و کیسه گیری و تایید کارشناسان فنی مرکز تحقیقات برنج تحویل کشاورزان متقاضی در سطح استان خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید