توزیع انواع کود شیمیایی شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 46 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بیرجند خبر داد.

محمد مهدی سعیدی افزود: کودهای تامین شده در شهریور ماه به انبار کارگزاران شهرستان بیرجند برای توزیع بین کشاورزان متقاضی کود فرستاده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید