گزارش نمونه برداری کود در شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از گزارش نمونه برداری کودهای اوره پتروشیمی خراسان و کودسوپرفسفات تریپل ارسالی از مبداء بندرعباس و کود سولفات پتاسیم ارسالی از مبداء بندر امام خمینی در شهریور ماه سال جاری خبر داد. مهندس نظام دوست افزودند در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی معاونت محترم فنی و تولیدی ستاد مرکزی ، 12 مورد نمونه برداری از کودهای فوق الذکر در بازه های زمانی مختلف توسط  واحد فنی و تولیدی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید