کل یارانه های بذر شرکت از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

براساس گزارش امور مالی شرکت ، کل مطالبات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بابت یارانه بذور اصلاح شده سالهای 97 و 98 پرداخت و تسویه کامل به عمل آمده است ، بنابر همین گزارش مطالبات شرکت از کشاورزان شرکت نیز بابت فروش بذور سنواتی تسویه حساب گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید