جلسه ویدئو کنفرانس نظارت بر تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

جلسه ویدئو کنفرانس نظارت بر تامین و توزیع نهاده های کشاورزی، روز دوشنبه هفتم مهرماه در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با حضور مدیران و معاونین ذیربط و همچنین حضور مجازی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها ، برگزار گردید. مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی ضمن حضور در این جلسه گزارشی از رصد و پایش کود در سال جاری ارائه نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید