توزیع 100 تن کود اوره شهرستان آغاجاری استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ضمن اعلام خبر مقدار کود توزیع شده در 6 ماه اول سال 99 بیان کرد:

در 6 ماه اول سال جاری مقدار 100 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان آغاجاری توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید