آمار بارگیری کشتی بهجت به مقصد بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبر داد: تا دوشنبه شب مورخ هفتم مهرماه سال جاری،میزان بارگیری کشتی بهجت ازپتروشيمى پرديس به ميزان ۱۵۵۰۰ تن مي باشد، اين كشتى پس از بارگيرى ٤٦٥٠٠ تن كود اوره، عسلويه را به مقصدبندرعباس ترك خواهد كرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید