انعکاس خبر تقدیر از مازندران در نمایشگاه برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،روزنامه فجر خزر با چاپ و انتشار خبر مربوط به تقدیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نسبت به انعکاس آن در سطح وسیع و در قالب شبکه ارتباط جمعی اقدام نمود.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید