روند تأمین نهاده مورد نیاز کشت دانه های روغنی جهت کشت پائیزه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

 

با توجه به سیاست های وزارت متبوع در زمینه توسعه کشت و فرآوری دانه های روغنی به ویژه محصول کلزا ،کاشت این محصول در مناطق جنوبی و گرمسیر استان در سطح وسیع آغاز گردیده است .همزمان با شروع کشت پاییزه ،برنامه ریزی و جلسات مشترک جهت تأمین نهاده های مورد نیاز کشت کلزا بویژه انواع کودهای سولفاته و پتاسه در اولویت دستور کار این مدیریت قرار گرفته و درنظر است که روزانه حداقل300تن از انواع کودها در کیسه های 50 کیلویی و 9 کیلویی به مناطق گرمسیر و معتدل استان ارسال گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید