اعلام آمادگی برای تامین کودهای مورد نیاز کشت پائیزه

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

اعلام آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان برای تامین کودهای مورد نیاز کشت کلزا و سایر محصولات پائیزه به سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت های شهرستان های گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جمع مدیران جهاد کشاورزی استان اعلام آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان را به تامین صد در صدی نیاز بهره برداران استان به کودهای مورد نیاز در کشت پائیزه اعلام آمادگی کرد و روند تحویل و اجرای آن کار آغاز شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید